VEILIGHEIDSPROTOCOL (m.i.v. 29-9-2020)

Onderstaand Veiligheidsprotocol is tot nader order van kracht, en zal aangepast worden aan de hand van de voorschriften van de Rijksoverheid.

VEILIGHEIDSPROTOCOL GROEPSLESSEN M.I.V. 29 SEPTEMBER  2020

  • Houd tenminste 1,5 meter afstand.
  • Als u moet niezen doe dat dan in de binnenkant van uw elleboog.
  • Als u verkouden bent en/of koorts heeft blijf dan thuis.
  • Voor de ingang van het veld staat een tafeltje met desinfectiemiddel voor uw handen en een doos met latex handschoenen. Gelieve van deze handschoenen gebruik te maken als u in contact komt met onze materialen.
  • Het veld is voorzien van een aparte ingang, dat is de eerste opening in het hekwerk naar het veld toe, en een aparte uitgang, dit is de tweede opening in het hekwerk voor ons clubgebouwtje. Wilt u deze als zodanig gebruiken?
  • In het weekend bij de lessen tussen 09:15 uur en 11:45 uur is slechts 1 persoon per hond toegestaan op het veld in de les. Overige personen, die meekomen naar de cursus worden verzocht om buiten het hek te blijven.
  • Wij verzoeken u om direct na de les onze trainingslocatie te verlaten en maximaal 5 minuten voor de les aanwezig te zijn dit teneinde onnodig veel loopverkeer van het naar het veld en opeenhoping van wachtende mensen te voorkomen.
  • Volg de aanwijzingen van de Wolfskamer-medewerkers op.
  • Het bijwonen van de lessen geschiedt geheel op eigen risico. De hondenschool is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade daaruit voortvloeiend.

Dank voor uw begrip en medewerking.

Team de Wolfskamer.