PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hondenschool De Wolfskamer kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u uw gegevens bij het invullen van het contactformulier en/of het inschrijfformulier op de website aan Hondenschool De Wolfskamer heeft verstrekt. Hondenschool De Wolfskamer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om uw aanmelding te verwerken in onze administratie;
  • Om met u te communiceren per email;
  • Om uw vragen en/of opmerkingen te behandelen en beantwoorden via e-mail of telefonisch.

Hoe lang bewaart Hondenschool De Wolfskamer uw gegevens

Hondenschool De Wolfskamer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Hondenschool De Wolfskamer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Hondenschool De Wolfskamer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden door Hondenschool De Wolfskamer NIET gebruikt.

Google Analytics

Hondenschool De Wolfskamer maakt GEEN gebruik van Google Analytics.  De website van Hondenschool De Wolfskamer maakt GEEN gebruik van tracking Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via ons contactformulier. Hondenschool De Wolfskamer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Hondenschool De Wolfskamer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hondenschool De Wolfskamer is op verschillende manieren te bereiken: telefonisch en via e-mail. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hondenschool De Wolfskamer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hondenschool De Wolfskamer op via het contactformulier.