BASIS GEHOORZAAMHEID

De basis gehoorzaamheid heeft verschillende gezichten. Voor hen die de puppy- en de jonge honden cursus hebben gedaan, is het een vervolg waarbij de voorheen opgebouwde kennis wordt verankerd en uitgebreid. Voor hen die op andere wijze instromen, is dit de manier om op het niveau te komen dat nodig is om te kunnen doorstromen naar de “bovenbouw”: de cursus Sociale Huis Hond en de sport- en spel cursussen.
Omdat de instroom variabel kan zijn is inhoud van de cursus puur maatwerk waarbij de instructeur vooral kijkt naar het niveau van de combinaties in de groep en de leerstof daarop aanpast.

hsdw-basis gehoorzaamheid

De basis gehoorzaamheid kent diverse “sociale” oefeningen, zoals “terras”, “insluiten”, “aan de grondpen blijven” en “hier” komen door een groep honden.
Deze oefeningen zijn belangrijk om te kijken waar de “zwakkere” punten van de individuele hond liggen, zodat de aanpak hierop aangepast kan worden.
Ook “voedsel weigeren” is een belangrijke en soms levensreddende oefening die wij in deze cursus uitgebreid behandelen.

Globaal komen in deze 14-weekse basis gehoorzaamheidscursus verder nog aan bod:
1. Aandacht
2. Staan en betasten
3. Gebit tonen
4. Zelfbeheersing
5. Wandelen aan een ontspannen lijn
6. Komen op bevel
7. Blijven
8. Neus gebruik/Apporteren

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat van deelname en een aftekenlijst van de “sociale” oefeningen. U kunt nu doorgaan naar de cursus Voortgezette Basis Gehoorzaamheid, die voorbereidt op deelname aan het landelijk examen SHH (FHN). Andere mogelijkheden na deze cursus zijn: Behendigheid, Hoopers en Dog Dance.

Terug naar cursusaanbod