BASIS GEHOORZAAMHEID 2

Ook deze cursus bestaat uit 12 lessen.

Heeft u na het afsluiten van de B.G.H. 1 het gevoel dat u toch nog meer begeleiding nodig heeft of bent u samen met uw hond zo enthousiast geworden over de trainingsoefeningen dat u deze verder uit zou willen breiden dan kunt u doorstromen naar de Basis Gehoorzaamheid 2. In deze cursus gaan we de bestaande oefeningen perfectioneren, herhalen en uitbreiden en worden er ook nieuwe trainingsoefeningen aan het programma toegevoegd zoals:

  1. Wandelen ontspannen lijn met aandacht
  2. Begin maken met het “volgen” rechte lijnen en wendingen
  3. Uitbreiden voedsel weigeren
  4. Uitbreiden blijf oefeningen in duur en afstand
  5. Uitbreiden “komen op bevel” voor de groep langs en los waarbij de afstand tussen de hond en de handler wordt uitgebreid tot 5 meter.
  6. Apporteer techniek met een officieel apporteer voorwerp
  7. Begin vooruit riem sturen

Ook aan de fysieke ontwikkeling van de hond en de balans en coördinatie oefeningen wordt de nodige aandacht besteed. 

Deze cursus wordt ook weer afgesloten met een certificaat van deelname en een beoordelingslijst waar u een cijfer, tussen de 5 en de 10,  krijgt voor de verschillende onderdelen om u voor te bereiden op de cursus Voortgezette Basis Gehoorzaamheid die wordt afgesloten met een examen.

De cursus Voortgezette Basis Gehoorzaamheid (V.B.G.H) bereidt u voor op eventuele deelname aan het landelijk examen Sociale Huishond van de Federatie Hondensport Nederland (F.H.N.) waar wij bij aangesloten zijn. (Zie ook de website van de F.H.N.)

Nadat u de B.G.H. 2 heeft afgesloten bent u (als het goed is) in staat om los met uw hond te kunnen werken en staat uw hond dusdanig onder appèl dat u deel kunt nemen aan onze sport cursussen zoals Behendigheid en Hoopers.

Terug naar cursusaanbod